arhiva


Zahvaljujemo se bratu Gagesu na preciznoj istrazi i rezimeju dolje navedenih podataka.


teme konferencija po godinama i predavač(i)01. 1971 Naša odgovornost pred Bogom za sebe i druge ▶ B. Bajer ▶ Prva Konferencija ▶ (Neuwied)
02. 1972 Kako uspješno da svjedočimo ▶ B.Bajer ▶ godišnjica ▶ (Neuwied)
03. 1973 Naša odgovornost za naše sunarodnjake ▶ B. Bajer, J. Varga ▶ (Neuwied, Böblingen)
04. 1974 Upliv savremenog-modernog života na kršćane ▶ I. Vlašić ▶ (Waldheim - Böblingen)
05. 1975 Dužnost kršćanina i značaj zajednice ▶ J. Sudar, M. Grujić ▶ (Waldheim - Böblingen)
06. 1976 Probuđenje ▶ S. Orčić ▶ 5-o godišnjica ▶ (Waldheim - Böblingen)
07. 1977 Opravdanje kroz vjeru ▶ F. Klemm ▶ (Waldheim - Böblingen)
08. 1978 Sigurnost spasenja ▶ A. Lehotsky ▶ (Waldheim - Böblingen)
09. 1979 Posvećenje ▶ P. Mackenzie ▶ (Waldheim - Böblingen)
10. 1980 Sveto trojstvo - trojedini Bog ▶ F.Klemm, P. Mackenzie, V. Perše ▶ (Waldheim - Böblingen)
11. 1981 Oni su bili postojani ▶ F. Klemm, J. Sijanta, V. Perše, M. Klemm ▶ 10-o godišnjica ▶ (Stuttgart-Feuerbach)
12. 1982 Grijeh u životu Kršćanina ▶ J. Horak, F. Klemm ▶ (Friolzheim)
13. 1983 Kršćanska obitelj ▶ M. Čanji ▶ (Friolzheim)
14. 1984 Kršćanska pobožnost ▶ J. Mikulić ▶ (Friolzheim)
15. 1985 Biblija ▶ Đ. Balaj ▶ (Friolzheim)
16. 1986 Kako prenjeti evanđelje na druge ▶ R. Lehotsky ▶ 15-o godišnjica ▶ (Friolzheim)
17. 1987 Kršćanin u materijalističkom svijetu ▶ D. Ogrizović ▶ (Friolzheim)
18. 1988 Znaci posljednjeg vremena ▶ I. Grozdanov ▶ (Friolzheim)
19. 1989 Drugi Kristov dolazk ▶ I. Grozdanov ▶ (Friolzheim)
20. 1990 Razmatranje Svetog Pisma prema današnjem vremenu ▶ D. Vlajnić ▶ (Friolzheim)
21. 1991 Kristova crkva i ja ▶ N. Vukov ▶ 20-o godišnjica ▶ (Friolzheim)
22. 1992 Stanje u crkvi danas ▶ B. Lovrec ▶ (Friolzheim)
23. 1993 Vjera ▶ V. Zahorec ▶ (Friolzheim)
24. 1994 Nada ▶ A. Dega ▶ (Friolzheim)  
25. 1995 Ljubav ▶ D. Adamek ▶ (Friolzheim)
26. 1996 Čovjek kojeg Bog upotrebljava ▶ M. Horvatek ▶ 25-o godišnjica ▶ (Friolzheim)
27. 1997 Idite dakle i naučite sve narode ▶ Ž. Đorđević ▶ (Friolzheim)
28. 1998 Radost ▶ L. Ružička ▶ (Friolzheim)
29. 1999 Dobrota ▶ B. Bajer, F. Sadak ▶ (Friolzheim)
30. 2000 Eben-Ezer ▶ B. Lovrec, A. Dega ▶ (Friolzheim)
31. 2001 U Kristu je sakriveno sve blago, mudrosti i znanja ▶ T. Magda ▶ 30-o godišnjica ▶ (Friolzheim)
32. 2002 Drži sto imaš da ti niko ne uzme vijenca tvojega ▶ D. Vidović ▶ (Friolzheim)
33. 2003 Ko ima uho neka čuje što Duh govori crkvama ▶ M. Čanji ▶ (Friolzheim)
34. 2004 Gospopd je pastir moj ▶ D. Adamek ▶ (Friolzheim)
35. 2005 Ustanite i molite se ▶ D. Šorl ▶ (Friolzheim)
36. 2006 Da svi jedno budu ▶ I. Grozdanov ▶ 35-o godišnjica ▶ (Friolzheim)
37. 2007 Koji žive po Duhu Božijem ▶ B. Bjelajac ▶ (Friolzheim)
38. 2008 Povjerenje ▶ D. Pintarić ▶ (Friolzheim)
39. 2009 Tradicija? Relgioznost? Živa vjera? ▶ M. Komanović ▶ (Friolzheim)
40. 2010 Svako tko moli... ▶ O. Franka ▶ (Friolzheim)
41. 2011 Ako se ko nanovo ne rodi... ▶ P. Pilić ▶ 40-o godišnjica ▶ (Friolzheim)
42. 2012 Radost ▶ N. Kovačević ▶ (Friolzheim)
43. 2013 Bog svake utjehe ▶ N. Špičak ▶ (Friolzheim)
44. 2014 Milost ▶ S. Ivanović ▶ (Friolzheim)
45. 2015 Ljubav nikad ne prestaje!? ▶ A. Trajkovski ▶ (Friolzheim)
46. 2016 Tajne kršćanskog života... ▶ D. Šorl ▶ 45-o godišnjica ▶ (Friolzheim)
47. 2017 Mir i posvećenje s pogledom ka cilju ▶ S. Gajicki ▶ (Friolzheim)
48. 2018 Čovjek kojeg Bog upotrebljava ▶ D. Radman ▶ (Friolzheim)
49. 2019 Sigurnost spasenja ▶ Ž. Đordjević ▶ (Friolzheim)

teme konferencija po godinama i predavač(i) u Friolzheim-u01. 1982 Grijeh u životu Kršćanina ▶ J. Horak, F. Klemm ▶ Prva Konferencija
02. 1983 Kršćanska obitelj ▶ M. Čanji ▶ godišnjica
03. 1984 Kršćanska pobožnost ▶ J. Mikulić
04. 1985 Biblija ▶ Đ. Balaj
05. 1986 Kako prenjeti evanđelje na druge ▶ R. Lehotsky
06. 1987 Kršćanin u materijalističkom svijetu ▶ D. Ogrizović ▶ 5-o godišnjica
07. 1988 Znaci posljednjeg vremena ▶ I.Grozdanov
08. 1989 Drugi Kristov dolazk ▶ I. Grozdanov
09. 1990 Razmatranje Svetog Pisma prema današnjem vremenu ▶ D. Vlajnić
10. 1991 Kristova crkva i ja ▶ N. Vukov
11. 1992 Stanje u crkvi danas ▶ B. Lovrec ▶ 10-o godišnjica
12. 1993 Vjera ▶ V. Zahorec
13. 1994 Nada ▶ A. Dega
14. 1995 Ljubav ▶ D. Adamek
15. 1996 Čovjek kojeg Bog upotrebljava ▶ M. Horvatek
16. 1997 Idite dakle i naučite sve narode ▶ Ž. Đorđević ▶ 15-o godišnjica
17. 1998 Radost ▶ L. Ružička
18. 1999 Dobrota ▶ B. Bajer, F. Sadak
19. 2000 Eben-Ezer ▶ B. Lovrec, A. Dega
20. 2001 U Kristu je sakriveno sve blago, mudrosti i znanja ▶ T. Magda
21. 2002 Drži sto imaš da ti niko ne uzme vijenca tvojega ▶ D. Vidović ▶ 20-o godišnjica
22. 2003 Ko ima uho neka čuje što Duh govori crkvama ▶ M. Čanji
23. 2004 Gospopd je pastir moj ▶ D. Adamek
24. 2005 Ustanite i molite se ▶ D. Šorl
25. 2006 Da svi jedno budu ▶ I. Grozdanov
26. 2007 Koji žive po Duhu Božijem ▶ B. Bjelajac ▶ 25-o godišnjica
27. 2008 Povjerenje ▶ D. Pintarić
28. 2009 Tradicija? Relgioznost? Živa vjera? ▶ M. Komanović
29. 2010 Svako tko moli... ▶ O. Franka
30. 2011 Ako se ko nanovo ne rodi... ▶ P. Pilić
31. 2012 Radost ▶  N. Kovačević ▶ 30-o godišnjica
32. 2013 Bog svake utjehe ▶ N. Špičak
33. 2014 Milost ▶ S. Ivanović
34. 2015 Ljubav nikad ne prestaje ▶ A.Trajkovski
35. 2016 Tajne kršćanskog života... ▶ D. Šorl
36. 2017 Mir i posvećenje s pogledom ka cilju ▶ S. Gajicki ▶ 35-o godišnjica
37. 2018 Čovjek kojeg Bog upotrebljava ▶ D. Radman
38. 2019 Sigurnost spasenja ▶ Ž. Djdordjević


predavači po abecednom redu, godina/godine predavanjaAdamek, D. - 1995, 2004
Bajer, B. - 1971, 1972, 1973, 1999
Balaj, Đ. - 1985
Bjelajac, B. - 2007
Čanji, M. - 1983, 2003
Dega, A. - 1994, 2000
Djordjević, Ž. - 1997, 2019
Franka, O. - 2010
Gajicki, S. - 2017
Grozdanov, I. - 1988, 1989, 2006
Grujić, M. - 1975
Horak, J. - 1982
Horvatek, M. - 1996
Ivanović, S. - 2014
Klemm, F. - 1977, 1980, 1981, 1982
Klemm, M. - 1981
Knežević, N. - 2012
Komanović, M. - 2009
Lehotsky, A. - 1978
Lehotsky, R. - 1986
Lovrec, B. - 1992, 2000
Magda, T. - 2001
MacKenzie, P. - 1979, 1980
Mikulić, J. - 1984
Ogrizović, D. - 1987
Orčić, S. - 1976
Perše, V. - 1980, 1981
Pilić, P. - 2011
Pintarić, D. - 2008
Radman, D. - 2018
Ružićka, L. - 1998
Sadak, F. - 1999
Sijanta, J. - 1981
Srnec, Ž. -1982
Sudar, J. - 1975
Špičak, N. - 2013
Šorl, D. - 2005, 2016
Trajkovski, A. - 2015
Varga, J. - 1973
Vidović, D. - 2002
Vlajnić, D. - 1990
Vlašić, I. - 1974
Vukov, N. - 1991
Zahorec, V. - 1993

arhiva novosti


novosti 2022
novosti 2021
novosti 2020
novosti 2019
novosti 2018
novosti 2017
novosti 2016
novosti 2015
novosti 2014
novosti 2013
novosti 2012
novosti 2011
novosti 2010
novosti 2009
novosti 2008 (na žalost nestala)
novosti 2007
novosti 2006
novosti 2005
novosti 2004
novosti 2003
novosti 2002
novosti 2001