arhiva


Zahvaljujemo se bratu Gagesu na preciznoj istrazi i rezimeju dolje navedenih podataka.


teme konferencija po godinama i predavač(i)01. 1971   Naša odgovornost pred Bogom za sebe i druge - B. Bajer >>> Prva Konferencija (Neuwied)
02. 1972   Kako uspješno da svjedočimo - B.Bajer >>> godišnjica (Neuwied)
03. 1973   Naša odgovornost za naše sunarodnjake - B. Bajer, J. Varga (Neuwied, Böblingen)
04. 1974   Upliv savremenog-modernog života na kršćane - I. Vlašić (Waldheim - Böblingen)
05. 1975   Dužnost kršćanina i značaj zajednice - J. Sudar, M. Grujić (Waldheim - Böblingen)
06. 1976   Probuđenje - S. Orčić >>> 5-o godišnjica (Waldheim - Böblingen)
07. 1977   Opravdanje kroz vjeru - F. Klemm (Waldheim - Böblingen)
08. 1978   Sigurnost spasenja - A. Lehotsky (Waldheim - Böblingen)
09. 1979   Posvećenje - P. Mackenzie (Waldheim - Böblingen)
10. 1980   Sveto trojstvo - trojedini Bog - F.Klemm, P. Mackenzie, V. Perše (Waldheim - Böblingen)
11. 1981   Oni su bili postojani - F. Klemm, J. Sijanta, V. Perše, M. Klemm >>> 10-o godišnjica (Stuttgart-Feuerbach)
12. 1982   Grijeh u životu Kršćanina - J. Horak, F. Klemm (Friolzheim)
13. 1983   Kršćanska obitelj - M. Čanji (Friolzheim)
14. 1984   Kršćanska pobožnost - J. Mikulić (Friolzheim)
15. 1985   Biblija - Đ. Balaj (Friolzheim)
16. 1986   Kako prenjeti evanđelje na druge - R. Lehotsky >>> 15-o godišnjica (Friolzheim)
17. 1987   Kršćanin u materijalističkom svijetu - D. Ogrizović (Friolzheim)
18. 1988   Znaci posljednjeg vremena - I. Grozdanov (Friolzheim)
19. 1989   Drugi Kristov dolazk - I. Grozdanov (Friolzheim)
20. 1990   Razmatranje Svetog Pisma prema današnjem vremenu - D. Vlajnić (Friolzheim)
21. 1991   Kristova crkva i ja - N. Vukov >>> 20-o godišnjica (Friolzheim)
22. 1992   Stanje u crkvi danas - B. Lovrec (Friolzheim)
23. 1993   Vjera - V. Zahorec (Friolzheim)
24. 1994   Nada - A. Dega (Friolzheim)  
25. 1995   Ljubav - D. Adamek (Friolzheim)
26. 1996   Čovjek kojeg Bog upotrebljava - M. Horvatek >>> 25-o godišnjica (Friolzheim)
27. 1997   Idite dakle i naučite sve narode - Ž. Đorđević (Friolzheim)
28. 1998   Radost - L. Ružička (Friolzheim)
29. 1999   Dobrota - B. Bajer, F. Sadak (Friolzheim)
30. 2000   Eben-Ezer - B. Lovrec, A. Dega (Friolzheim)
31. 2001   U Kristu je sakriveno sve blago, mudrosti i znanja - T. Magda >>> 30-o godišnjica (Friolzheim)
32. 2002   Drži sto imaš da ti niko ne uzme vijenca tvojega - D. Vidović (Friolzheim)
33. 2003   Ko ima uho neka čuje što Duh govori crkvama - M. Čanji (Friolzheim)
34. 2004   Gospopd je pastir moj - D. Adamek (Friolzheim)
35. 2005   Ustanite i molite se - D. Šorl (Friolzheim)
36. 2006   Da svi jedno budu - I. Grozdanov >>> 35-o godišnjica (Friolzheim)
37. 2007   Koji žive po Duhu Božijem - B. Bjelajac (Friolzheim)
38. 2008   Povjerenje - D. Pintarić (Friolzheim)
39. 2009   Tradicija? Relgioznost? Živa vjera? - M. Komanović (Friolzheim)
40. 2010   Svako tko moli... - O. Franka (Friolzheim)
41. 2011   Ako se ko nanovo ne rodi... - P. Pilić >>> 40-o godišnjica (Friolzheim)
42. 2012   Radost - N. Kovačević (Friolzheim)
43. 2013   Bog svake utjehe - N. Špičak (Friolzheim)
44. 2014   Milost - S. Ivanović (Friolzheim)
45. 2015   Ljubav nikad ne prestaje!? - A. Trajkovski (Friolzheim)
46. 2016   Tajne kršćanskog života... - D. Šorl >>> 45-o godišnjica (Friolzheim)
47. 2017   Mir i posvećenje s pogledom ka cilju - S. Gajicki (Friolzheim)
48. 2018   Čovjek kojeg Bog upotrebljava - D. Radman (Friolzheim)
49. 2019   Sigurnost spasenja - Ž. Đordjević (Friolzheim)


teme konferencija po godinama i predavač(i) u Friolzheim-u01. 1982   Grijeh u životu Kršćanina - J. Horak, F. Klemm >>> Prva Konferencija
02. 1983   Kršćanska obitelj - M. Čanji >>> godišnjica
03. 1984   Kršćanska pobožnost - J. Mikulić
04. 1985   Biblija - Đ. Balaj
05. 1986   Kako prenjeti evanđelje na druge - R. Lehotsky
06. 1987   Kršćanin u materijalističkom svijetu - D. Ogrizović >>> 5-o godišnjica
07. 1988   Znaci posljednjeg vremena - I.Grozdanov
08. 1989   Drugi Kristov dolazk - I. Grozdanov
09. 1990   Razmatranje Svetog Pisma prema današnjem vremenu - D. Vlajnić
10. 1991   Kristova crkva i ja - N. Vukov
11. 1992   Stanje u crkvi danas - B. Lovrec >>> 10-o godišnjica
12. 1993   Vjera - V. Zahorec
13. 1994   Nada - A. Dega
14. 1995   Ljubav - D. Adamek
15. 1996   Čovjek kojeg Bog upotrebljava - M. Horvatek
16. 1997   Idite dakle i naučite sve narode - Ž. Đorđević >>> 15-o godišnjica
17. 1998   Radost - L. Ružička
18. 1999   Dobrota - B. Bajer, F. Sadak
19. 2000   Eben-Ezer - B. Lovrec, A. Dega
20. 2001   U Kristu je sakriveno sve blago, mudrosti i znanja - T. Magda
21. 2002   Drži sto imaš da ti niko ne uzme vijenca tvojega - D. Vidović >>> 20-o godišnjica
22. 2003   Ko ima uho neka čuje što Duh govori crkvama - M. Čanji
23. 2004   Gospopd je pastir moj - D. Adamek
24. 2005   Ustanite i molite se - D. Šorl
25. 2006   Da svi jedno budu - I. Grozdanov
26. 2007   Koji žive po Duhu Božijem - B. Bjelajac >>> 25-o godišnjica
27. 2008   Povjerenje - D. Pintarić
28. 2009   Tradicija? Relgioznost? Živa vjera? - M. Komanović
29. 2010   Svako tko moli... - O. Franka
30. 2011   Ako se ko nanovo ne rodi... - P. Pilić
31. 2012   Radost - N. Kovačević >>> 30-o godišnjica
32. 2013   Bog svake utjehe - N. Špičak
33. 2014   Milost - S. Ivanović
34. 2015   Ljubav nikad ne prestaje - A.Trajkovski
35. 2016   Tajne kršćanskog života... - D. Šorl
36. 2017   Mir i posvećenje s pogledom ka cilju - S. Gajicki >>> 35-o godišnjica
37. 2018   Čovjek kojeg Bog upotrebljava - D. Radman
38. 2019   Sigurnost spasenja - Ž. Djdordjević


predavači po abecednom redu, godina/godine predavanja


Adamek, D. - 1995, 2004
Bajer, B. - 1971, 1972, 1973, 1999
Balaj, Đ. - 1985
Bjelajac, B. - 2007
Čanji, M. - 1983, 2003
Dega, A. - 1994, 2000
Djordjević, Ž. - 1997, 2019
Franka, O. - 2010
Gajicki, S. - 2017
Grozdanov, I. - 1988, 1989, 2006
Grujić, M. - 1975
Horak, J. - 1982
Horvatek, M. - 1996
Ivanović, S. - 2014
Klemm, F. - 1977, 1980, 1981, 1982
Klemm, M. - 1981
Knežević, N. - 2012
Komanović, M. - 2009
Lehotsky, A. - 1978
Lehotsky, R. - 1986
Lovrec, B. - 1992, 2000
Magda, T. - 2001
MacKenzie, P. - 1979, 1980
Mikulić, J. - 1984
Ogrizović, D. - 1987
Orčić, S. - 1976
Perše, V. - 1980, 1981
Pilić, P. - 2011
Pintarić, D. - 2008
Radman, D. - 2018
Ružićka, L. - 1998
Sadak, F. - 1999
Sijanta, J. - 1981
Srnec, Ž. -1982
Sudar, J. - 1975
Špičak, N. - 2013
Šorl, D. - 2005, 2016
Trajkovski, A. - 2015
Varga, J. - 1973
Vidović, D. - 2002
Vlajnić, D. - 1990
Vlašić, I. - 1974
Vukov, N. - 1991
Zahorec, V. - 1993

arhiva novosti


novosti 2020
novosti 2019
novosti 2018
novosti 2017
novosti 2016
novosti 2015
novosti 2014
novosti 2013
novosti 2012
novosti 2011
novosti 2010
novosti 2009
novosti 2008 (na žalost nestala)
novosti 2007
novosti 2006
novosti 2005
novosti 2004
novosti 2003
novosti 2002
novosti 2001