odbor


Odbor Duhovske konferencije je odgovoran za pripremu iste. Odbor se sastaje na samoj konferenciji i dodatno dva puta u godini. Glavni cilj Odbora je da što bolje pripremi konferenciju, a zato mu je potrebna pomoč u raznim oblicima:

Prijedlozi i kritike pomažu Odboru da bolje razumiju želje i potrebe svih onih koji dolaze na konferenciju.
Dobrovoljni novčani prilozi pomažu da financiramo specijalne izdatke i goste.

Članovi Odbora za pripremu Duhovske Konferencije (po abc-dnom redu):

Chlpka, Ondrej
Ivanović, Antonija


Sa odborom možete stupiti u kontakt e-mail-om.